คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา