ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

อำนาจชีวะเหนือผังเมือง: การเผยตัวของทุนนิยมและการพัฒนาในสุญญากาศของผังเมืองรวมเมืองพะเยา

บทความนี้ต้องการเสนอให้เห็นทุนนิยมและการพัฒนากระแสหลักซึ่งเป็นอำนาจชีวะที่แทรกซึมอยู่ในทุกอณูของชีวิตทางสังคมและจะเผยตัวเด่นชัดเมื่ออยู่ในบริบทสุญญากาศของการควบคุมโดยกฎหมาย กรณีเมืองพะเยาพบว่า ช่องว่างของการเปลี่ยนผ่านในการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองพะเยากลายเป็นพื้นที่ของปฏิบัติการอัตโนมัติของการพัฒนากระแสหลัก สิ่งปลูกสร้างและกิจกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของทุนนิยมและการพัฒนากระแสหลักต่างเข้ามาครอบครองพื้นที่ต้องห้ามในผังเมืองรวมเมืองพะเยาอย่างคล้อยตามแรงปรารถนาของชีวิตทางสังคมเมืองพะเยา สมดุลระหว่างอนุรักษ์และพัฒนาในผังเมืองรวมจึงไม่อาจต้านทานได้ ผู้วิจัยต้องการอภิปรายถึงการเล็ดลอดออกจากกรงขังผังเมืองรวมของทุนนิยมและการพัฒนาในฐานะเป็นอำนาจชีวะ