สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการ - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2565 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ภาพรวมคณะฯ (2565) เปิด
2 2566 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายบุคคล 2565 เปิด
3 2564 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปี 2564 เปิด
จำนวนทั้งหมด 3 รายการ