สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการ - สถิติการให้บริการ


# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2566 สถิติการให้บริการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2566 (ข้อมูลอัพเดท) เปิด
2 2565 สถิติการให้บริการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2565 เปิด
จำนวนทั้งหมด 2 รายการ