อำนาจหน้าที่/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - นโยบายคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล


# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2566 ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2566 เปิด
2 2565 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 เปิด
จำนวนทั้งหมด 2 รายการ