อำนาจหน้าที่/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2566 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิด
2 2566 กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (งานด้านวิชาการ) เปิด
3 2566 กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (งานด้านบุคคล) เปิด
4 2566 กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (งานด้านการเงิน พัสดุ) เปิด
5 2566 ลิงก์ไปยัง | ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง ❖ กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา เปิด
6 2553 คำอธิบายสาระสำคัญของพรบ. มหาวิทยาลัยพะเยา เปิด
7 2553 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา เปิด
จำนวนทั้งหมด 7 รายการ