จัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

จัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2566 เปิด
2 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2566 (โครงการตามแผน) แก้ไขเพิ่มเติม (1-3) เปิด
3 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2565 เปิด
4 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2565 (โครงการตามแผน) เปิด
จำนวนทั้งหมด 4 รายการ