แผนยุทธศาสตร์/พัฒนา

แผนยุทธศาสตร์/พัฒนา - แผนยุทธศาสตร์


# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2570 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เปิด
2 2569 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2569) เปิด
จำนวนทั้งหมด 2 รายการ