การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - รายงานผลการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม


# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2566 รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ประเด็น สรุป ผล) 2566 เปิด
2 2565 รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565 เปิด
จำนวนทั้งหมด 2 รายการ