คู่มือหรือมาตรฐาน

คู่มือหรือมาตรฐาน - คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ


# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2566 คู่มือการให้บริการ UP Canva For Teams เปิด
2 2566 คู่มือการให้บริการ UP Zoom Meeting Pro เปิด
3 2566 คู่มือรับบริการ การดำเนินการจัดส่งแบบรายงานผลการศึกษา และแบบขอแก้ไขการรายงานผลการศึกษา เปิด
4 2566 คู่มือรับบริการงานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิด
5 2566 ขั้นตอนการให้บริการการดำเนินโครงการในระบบ E-BUDGET 2566 เปิด
6 2566 ขั้นตอนการให้บริการ การโอนงบประมาณ 2566 เปิด
จำนวนทั้งหมด 6 รายการ