วาระ/สรุปรายงานการประชุม

วาระ/สรุปรายงานการประชุม : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

วาระ/สรุปรายงานการประชุม หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  68 12/2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 68 (12/2565) - 2023-01-30 17:05:23 jutatip.po
  10 พิเศษ/2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 10 (4/2565) - 2023-01-11 10:46:11 jutatip.po
  67 11/2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 67 (11/2565) - 2023-01-10 14:33:15 jutatip.po
  66 10/2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 66 (10/2565) - 2022-11-23 16:56:54 jutatip.po
  65 9/2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 65 (9/2565) - 2022-10-20 09:03:05 jutatip.po
  9 พิเศษ/2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 9 (3/2565) - 2022-10-11 18:04:25 jutatip.po
  64 8/2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 64 (8/2565) - 2022-10-11 18:02:26 jutatip.po
  63 7/2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 63 (7/2565) - 2022-08-22 18:32:47 jutatip.po
  62 6/2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 62 (6/2565) - 2022-08-22 18:32:09 jutatip.po
  61 5/2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 61 (5/2565) - 2022-08-22 18:31:05 jutatip.po
  60 4/2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 60 (4/2565) - 2022-06-06 10:55:55 jutatip.po
  59 3/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 59 (3/2565) - 2022-04-27 13:45:58 jutatip.po
  8 พิเศษ/2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 8 (2/2565) - 2022-03-16 17:37:11 jutatip.po
  7 พิเศษ/2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 7 (1/2565) - 2022-03-16 17:36:30 jutatip.po
  58 2/2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 58 (2/2565) - 2022-03-03 10:39:39 jutatip.po
  57 1/2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 57 (1/2565) - 2022-03-01 09:49:24 jutatip.po
  56 11/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 56 (11/2564) - 2022-01-26 13:15:26 jutatip.po
  55 10/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 55 (10/2564) - 2021-12-16 10:06:08 jutatip.po
  51 6/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 51 (6/2564) - 2021-12-16 10:02:52 jutatip.po
  54 9/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 54 (9/2564) - 2021-11-19 11:42:15 jutatip.po