; "ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้วร่วมกิจกรรม พบปะ เสวนา เริ่งร่า ประสา SPSS"
element that need to be hide when printing

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้วร่วมกิจกรรม พบปะ เสวนา เริ่งร่า ประสา SPSSขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้วร่วมกิจกรรม "พบปะ เสวนา เริ่งร่า ประสา SPSS"
เพื่อพบปะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 *ต่อจากกิจกรรมทำบุญคณะฯ

เพิ่มข่าวโดย: tanarin.kh วันที่/เวลา : 2018-10-03 13:38:11