; "เปิดรับสมัคร นักเรียน-นักศึกษา ที่มีอายุ ระหว่าง 18-25 ปี เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น "
element that need to be hide when printing

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

เปิดรับสมัคร นักเรียน-นักศึกษา ที่มีอายุ ระหว่าง 18-25 ปี เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น



หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น
เปิดรับสมัคร นักเรียน-นักศึกษา ที่มีอายุ ระหว่าง 18-25 ปี เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น 
ในวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 2 พฤศจิกายน 2561 
รายละเอียดและใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/Cwfr89 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวภัทธิญา จินดาคำ โทร. 095-6787733

เพิ่มข่าวโดย: tanarin.kh วันที่/เวลา : 2018-10-03 10:51:19