; "ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีทำบุญ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์"
element that need to be hide when printing

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีทำบุญ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีทำบุญ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

เพิ่มข่าวโดย: tanarin.kh วันที่/เวลา : 2018-10-03 11:35:15