; "เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)"
element that need to be hide when printing

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)

ตั้งแต่บัดนี้ –  15 กรกฎาคม 2561

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  อาคารเรียนรวม(PKY) ชั้น 2 ห้อง B201
0 5446 6666 ต่อ 1304-1305 โทรสาร 0 5446 6708

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร https://goo.gl/qK3iHf

หรือ สมัครเรียน ในเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th

เพิ่มข่าวโดย: tanarin.kh วันที่/เวลา : 2018-07-18 11:48:21