คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Political and Social Science University of Phayao.

  ตราสัญลักษณ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตราสัญลักษณ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

Cinque Terre

ความหมายตราสัญลักษณ์

นกพิราบขาวเหนืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ... (อยู่ระหว่างการปรับปรุง/ขออภัยในความไม่สะดวก)

© 2016 Design School of Political and Social Science : University of Phayao. แก้ไขเว็บนี้