คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Political and Social Science University of Phayao.

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คณบดีคณะฯ


รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก

  สายตรงคณบดี

  ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยวิจัย


  ประมวลภาพกิจกรรม

  วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

ทำไมต้องไปเรียนที่ ม.พะเยา

ทำไมต้องไปเรียนที่ ม.พะเยา
ที่มา Youtube : UP - Channel

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่มา Youtube : SPSS - UP Channel

ชุดครุยแห่งคุณค่า ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน

สารคดี ชุดครุยแห่งคุณค่า ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน
ที่มา Youtube : UP - Channel


  กิจกรรม/โครงการประจำเดือน

© 2016 Design School of Political and Social Science : University of Phayao. แก้ไขเว็บนี้